درباره ما

لبخند یک هلال 

رویای ما لبخند یک هلال است؛ لبخندی برای همه ایران. ایجاد تجربه خوشایند خرید و فروش برای همه مخاطبان مهبند از کاربران و مشتریان گرفته تا اهالی رسانه و فروشندگان، باور و مسئولیتی‌ست که از ابتدای آغاز به کار مهبند مبنای تمام فعالیت‌ها و پیشرفت‌ها شد. حالا پس از گذشت 3 سال از فعالیت مهبند این باور به وظیفه‌ای شیرین تبدیل شده است. ما اینجاییم تا با توسعه محصولات متنوع و افزودن سرویس‌های مختلف در گروه  مهبند  با محوریت تکنولوژی‌های مبتنی بر تجارت الکترونیک، تجربه لبخند را برای همه مخاطبانمان محقق کنیم.

whatsapp