دسته بندی ها

اگریفوس استرالیا بهترین جایگزین برای قارچکش ها

"معرفی کود سم اگریفوس استرالیا بهترین جایگزین برای قارچکش ها"

قارچکش سیستمیک اگریفوس ۴۰% اس ال ساخت شرکت agrochem کشور استرالیا در بسته بندی پنج لیتری 
 

امروزه تلاش جهت یافتن جایگزین مناسب برای آفت کش های شیمیایی منجربه استفاده از روش های مختلف کنترل غیرشیمیایی از جمله ایجاد مقاومت القایی شده است. یکی از راه های ایجاد این نوع مقاومت افزایش تولید فیتوالکسین در گیاهان می باشد. این ماده مهمترین و کارامدترین ابزار برای کنترل پاتوژن گیاهی بوده و توسط گیاهان در پاسخ به تنش های مختلف زنده (مانند قارچ ها و باکتری های بیماری زای گیاهی) و غیر زنده مانند (خشکی و سرما ) سنتز می شود.

بطور خلاصه می توان به ویژگی های فیتوالکسین ها به شرح زیر اشاره کرد:
۱-ایجاد مقاومت سیستمیک یا موضعی در گیاه نسبت به انواع پاتوژن ها 
۲-افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریایی 
۳-کاهش سرعت رشد پاتوژن و جلوگیری از تشکیل اسپور

ماده موثر قارچ کش سیستمیک اگریفوس ۴۰% اس ال چیست ؟

در این راستا اگریفوس ۴۰% که حاوی دو عنصر اصلی فسفر (به نام اسید فسفونیک) و پتاسیم (KHPO ) می باشد. موجب تولید فیتوالکسین ها و پروتیین هایی در گیاه می شود که بطور مستقیم به عوامل بیماریزا حمله کرده و سیستم ایمنی گیاه  را در برابر عوامل بیماری زای گیاهی تقویت می نماید. علاوه بر این اگریفوس ۴۰% سرعت رشد پاتوژن را کاهش داده، تولید اسپور را نیز متوقف می کند.

نقش تغذیه ای اگریفوس ۴۰% اس ال :

این محصول با دارا بودن ترکیب پتاسیم و اسید فسفروس، ضمن ایفای نقش در افزایش مقاومت گونه های زراعی و باغی به بیماری های قارچی و باکتریایی، فسفر موجود در آن در ساختار فسفولیپیدها و ارتقای مقاومت دیواره ههای سلولی نقش داشته. از طرف دیگر عنصر پتاسیم یکی از مهم ترین عناصر پرمصرف در گیاه بوده و نقش های متفاوتی را در جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات گیاهی ایفا می کند. 

ویژگی های اگریفوس ۴۰% اس ال در یک نگاه :
۱.بالا بودن حلالیت
۲.جذب فوق العاده از طریق ریشه
۳.در دسترس گیاه در زمان طولانی پس از مصرف 
۴.ایجاد مقاومت سیستمیک در گیاهان یکساله و چندساله
۵.دارای نقش تغذیه ای موثر در افزایش کیفیت و کمیت محصول
۶.دارای قابلیت اختلاط با بسیاری از سموم و کودهای کشاورزی
۷.افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش ها و بهبود سلامت عمومی گیاه.
۸. درجه سمیت این ترکیب نیز از نظر WHO در کلاس U قرار داشته و فاقد هر گونه سمیت حاد می باشد.
 

بیماری های گیاهی قابل کنترل با قارچ کش سیستمیک اگریفوس ۴۰% اس ال :

قارچ کش سیستمیک اگریفوس ۴۰% اس ال طیف وسیعی از بیماری های گیاهی از قبیل سفیدک داخلی چلیپائیان، سفیدک داخلی جالیز، سفیدک داخلی انگور، بوته میری جالیز، پوسیدگی ریشه و گموز درختان میوه و .... را کنترل می کند.

مقدار مصرف اگریفوس بین یک تا پنج لیتر بسته به پیشگیری یا درمان متفاوت می باشد.
 

"موارد مصرف جهانی اگریفوس ۴۰% اس ال در محصولات مختلف"

نام محصول

آفت هدف

نحوه استفاده

دز مصرف (لیتر در هکتار)

توضیحات

حداقل

حداکثر

هیدروپونیک

پوسیدگی های ریشه ناشی از فیتوفترا و پیتیوم

داخل سیستم

۰.۹

۱.۹

در هر ۵۰۰۰ لیتر از محصول

 

درختان دانه دار و هسته دار

پوسیدگی های ریشه ناشی از فیتوفترا و فوزاریوم، رایزوکتونیا و پیتیوم

همراه با آبیاری

۲.۴

۴.۵

تکرار هر ۲ تا ۳ هفته

سفیدک دورغین یا داخلی، سفیدک پودری، لکه سیاه سیب، آتشک سیب و گلابی

محلول پاشی

۲.۹

۸.۲

تکرار هر ۲ تا ۳ هفته

 

غلات

انواع پوسیدگی های ریشه ناشی از فیتوفترا، پیتیوم، رایزوکتونیا و فوزاریوم؛

بلاست برنج و شیت بلایت

محلول پاشی

۲.۹

۸.۲

بسته به نوع و شدت بیماری و محصول تکرار هر ۲ تا ۳ هفته

همراه با آبیاری

۲.۴

۴.۵

 

مرکبات

پوسیدگی های ریشه ناشی از فیتوفترا، پیتیوم، رایزوکتونیا، فوزاریوم و گموز مرکبات.

محلول پاشی

۲.۹

۸.۲

بسته به نوع و شدت بیماری تکرار هر ۲ تا ۴ هفته

همراه با آبیاری

۲.۴

۴.۵

پنبه

مرگ گیاهچه، پژمردگی آوندی

محلول پاشی

۲.۹

۸.۲

بسته به نوع و شدت بیماری تکرار هر ۲ تا ۳ هفته

همراه با آبیاری

۲.۴

۴.۵

 

هنوانه، خربزه، خیار، طالبی و کدو

بوته میری، پوسیدگی ریشه، بلایت و لکه برگی کدوئیان

محلول پاشی

۰.۹

۲.۸

حداکثر ۶ تکرار در طول فصل

سفیدک دروغی یا داخلی

محلول پاشی

۰.۹

۲.۸

حداکثر ۶ تکرار در طول فصل

سفیدک پودری، آنتراکنوز، لکه برگی آلترناریایی

محلول پاشی

۴.۷

۵.۸

حداکثر ۶ تکرار در طول فصل

 

 

 

 

 

 

سبزیجات

انواع پوسیدگی های ریشه ناشی از فیتوفترا، پیتیوم، رایزوکتونیا، فوزاریوم

محلول پاشی

۲.۹

۸.۲

در ۳۸۰ لیتر آب، هر ۲ تا ۴ هفته یکبار

همراه با آبیاری

۲.۴

۴.۵

سفیدک دروغی یا داخلی

محلول پاشی

۲.۹

۸.۲

تکرار هر ۲ تا ۳ هفته

بادزدگی در گوجه فرنگی

محلول پاشی

۲.۹

۴.۷

ابتدا در مرحله ۴-۲ برگی

بیماری های باکتریایی

محلول پاشی

۲.۳

۴.۷

در ۱۱۴ لیتر آب

انتراکنوز و آلترناریا

بذر مال

۰.۹ لیتر در ۱۰۰ متر مربع

یا همراه با آبیاری ۷-۱ روز قبل از کاشت

محلول پاشی

۲.۳

۴.۷

در ۱۱۴ لیتر آب

 

انگور

سفیدک دروغین یا داخلی

محلول پاشی

۲.۹

۴.۷

در مرحله اولیه

سفیدک حقیقی

محلول پاشی

۴.۷

۵.۸

در ۱۱۴ لیتر آب

 

 

بقولات

بوته میری یا مرگ گیاهچه ناشی از فیتوفترا، پیتیوم، رایزوکتونیا، فوزاریوم

محلول پاشی

۲.۹

۸.۲

در ۳۸۰ لیتر آب

همراه با آبیاری

۲.۴

۴.۵

در حداقل ۳۸۰ لیتر آب

سفیدک دروغین و سفیدک پودری

محلول پاشی

۲.۹

۸.۲

در ۳۸۰ لیتر آب

توت فرنگی

فیتوفترا و پیتیوم

همراه با آبیاری

۱.۲

۵.۸

تکرار هر ۲-۱ هفته، حداکثر ۴ تکرار

قارچ ها (Botrytis ) و بیماری های باکتریایی

محلول پاشی

۲.۳

۵.۸

تکرار هر ۲-۱ هفته، حداکثر ۴ تکرار

 

 

 

گیاهان زینتی

بیماری های باکتریایی

محلول پاشی

۰.۹

۱.۹

تکرار هر ۲-۱ هفته، حداکثر ۴ تکرار

سفیدک دروغی یا داخلی

محلول پاشی

۲.۹

۴.۷

تکرار هر ۲-۱ هفته، حداکثر ۴ تکرار

پوسیدگی های ناشی از فیتوفترا، پیتیوم

محلول پاشی

۰.۹

۱.۹

تکرار هر ۲-۱ هفته، حداکثر ۴ تکرار

سفیدک پودری

محلول پاشی

۳.۵

۵.۸

تکرار هر ۲-۱ هفته، حداکثر ۴ تکرار

چمن

پوسیدگی های ناشی از قارچ پیتیوم

محلول پاشی

۱.۶

۳.۲

تکرار هر ۲-۱ هفته، حداکثر ۴ تکرار

سیب زمینی

بادزدگی سیب زمینی

محلول پاشی

۴.۷

۶

حداکثر ۶ تکرار در طول فصل

سفیدک دروغی

محلول پاشی

۲.۳

۶

تکرار هر ۲-۱ هفته، حداکثر ۴ تکرار

استفاده بذر مال

انواع پوسیدگی های ناشی از فیتوفترا، پیتیوم، رایزوکتونیا و فوزاریوم

۳.۸-۹.۵ لیتر به ازای یک تن بذر

 
اگریفوس تاثیر سوء بر روی ماهی و زنبور عسل نداشته ولی برای دافنی Daphnia  کمی سمی است. 
 
**اگریفوس در بسته بندی پنج لیتری نسبت به بسته بندی یک لیتری بسیار مقرون بصرفه تر است و توصیه ما کنترل هزینه ها با خرید محصول در بسته بندی های بزرگتر می باشد.
در صورت عدم موفقیت در خرید آنلاین و یا تمایل به خرید تلفنی و همچنین گرفتن مشاوره، می توانید با شماره های زیر، تماس حاصل فرمایید.
پنج شنبه 13 تیر 1398 - 13:05:11