دسته بندی ها

قارچ کش سیستمیک اگریفوس 40% اس ال

قارچ کش سیستمیک اگریفوس 40% اس ال

حاوی دو عنصر اصلی: فسفر (به فرم اسید فسفونیک) و پتاسیم (KHPO) می باشد که سبب تولید فیتوآلکسینها و پروتئینهایی در گیاه می شود که بطور مستقیم به عوامل بیماریزا حمله کرده و سیستم ایمنی گیاه را تقویت می نماید.

برخی از بیماریهایی که با اگریفوس قابل کنترل هستند: سفیدک داخلی، بوته میری، پوسیدگی طوقه و ریشه و گموز درختان میوه، پوسیدگی طوقه و شانکر تنه و شاخه (گموز) در مرکبات و درختان میوه و درختچه های زینتی، لکه سیاه سیب، آتشک سیب و گلابی، بلایت سیب زمینی و گوجه و فلفل، پوسیدگیهای ریشه، بلات قهوه ای یا سوختگی قهوه ای درختان کاج، بوته میری چمن و گیاهان مرتعی و...

ایت ترکیب علاوه بر خاصیت قارچ کشی، نقش تغذیه ای هم می تواند داشته باشد.

این محصول تولید شرکت اگریکم استرالیا است.

دو شنبه 28 بهمن 1398 - 16:53:29